Jawatan Kosong Institut Integriti Malaysia (INTEGRITI)

Jawatan Kosong Institut Integriti Malaysia (INTEGRITI)

The Malaysian Institute of Integrity (INTERGRITI) or Institut Intergriti Malaysia (Institut Intergriti Malaysi), was established as a coordinating agency for the implementation of the National Integrity Plan (NIP). MII invites Malaysian citizens with integrity and qualified to fill vacancies in Institut Intergriti Malaysi.

SETIAUSAHA

Taraf Jawatan : Tetap

Gaji : RM1,493.00 – RM5,672.00 (tidak termasuk imbuhan / elaun)

Closing on : 31 Jan 2018
Kindly click here to see the complete advertisement.

Overview

Pelancaran (Pelan Integriti Nasional)PIN pada 23 April 2004 oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi juga telah sekaligus melahirkan Institut Integriti Malaysia (INTEGRITI) sebagai sebuah badan penyelaras dan pemantau kepada pelaksanaan Pelan Integriti Nasional dimana objektif utama INTEGRITI ialah membangunkan sebuah bangsa Malaysia yang berintegriti, berdaya tahan dan mempunyai nilai-nilai murni sejagat.

View more at website

Career in Institut Integriti Malaysia (INTEGRITI)

Leave a Reply